Image not available Image not available
Image not available Image not available
Image not available Image not available
Image not available Image not available
Image not available Image not available
Image not available Image not available

Vitajte na stránkach Lind Mobler Slovakia

popredného výrobcu čalúneného nábytku na Slovensku

 

PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI


 

Spoločnosť Lind Mobler Slovakia vznikla na Slovensku v roku 2000 ako súčasť dánskej spoločnosti Lind Group pôsobiacej celosvetovo od roku 1965. Na začiatku roka 2011 sa od Lind Group oddelila a vydala sa svojou vlastnou cestou. Viac ako 560 zamestnancov sa s podporou využitia najmodernejších technológií podieľa na výrobe prvotriedne remeselne spracovaného čalúneného nábytku s vysokým kvalitatívnym štandardom. Spoločnosť sa orientuje na trhy západnej a severnej Európy. Produkty sú vyrábané na základe dizajnových a kvalitatívnych požiadaviek zákazníka a sú predávané pod jeho značkou.

 

VÝROBA


 

Image not available Image not available
Image not available Image not available
Image not available Image not available
Image not available Image not available
Image not available Image not available

Využívame najmodernejšie technológie.

Disponujeme kompetenciou
v oblasti rezania kože.

Používame materiály výhradne od renomovaných dodávateľov.

Sme odborne spôsobilí
v oblasti vývoja čalúneného nábytku s využitím najnovších trendov.

Orientujeme sa na kvalitu
a spokojnosť zákazníka.

    

 

KARIÉRA


 

Našich zamestnancov pokladáme za náš najcennejší kapitál. Preto kladieme veľký dôraz na príjemnú atmosféru na pracovisku a dávame všetkým zamestnancom príležitosť na ich osobný rozvoj. Vzdelávanie a odborná príprava sú témy, ktoré majú v našej spoločnosti vysokú prioritu.


Hľadáte nové pracovné výzvy? Spoločnosť Lind Mobler Slovakia Vám ponúka možnosť stabilného zamestnania a osobného rozvoja v inovačnom prostredí s veľmi dobrými vyhliadkami. Ak máte záujem stať sa členom nášho pracovného tímu, neváhajte nás kontaktovať.

 


 

 

 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE

 

S MOŽNOSŤOU BUDÚCEHO ZAMESTNANIA


 

Image not available

V rámci systému duálneho vzdelávania poskytujeme praktické vyučovanie priamo v priestoroch našej firmy.
V spolupráci so SOŠ drevárskou vo Zvolene ponúkame možnosť štúdia v odbore čalúnnik.

Benefity, ktoré môže žiak počas praktického vyučovania získať:

Ďalšie výhody plynúce z účasti v duálnom vzdelávaní:

Image not available

odmena za produktívnu prácu

Image not available
Image not available

podnikové štipendium v závislosti od prospechu a účasti na praktickom vyučovaní

iné výhody (napr. cestovné náhrady na dopravu, príspevok na stravu, ...)

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia

príprava na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa

odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov

možnosť získania zmluvy o budúcej pracovnej zmluve so zamestnávateľom

začlenenie žiaka do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa

skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru a rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením

vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce

Bližšie informácie k štúdiu v odbore čalúnnik sa dozviete

Image not available
Image not available
Image not available

Osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie k nahliadnutiu

Dôležitý oznam pre uchádzačov o štúdium


 

     

 

KONTAKT


 

LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o.

Priemyselná 2002/6

963 01 Krupina

S L O V A K I A

 

Oddelenie nákup : +421 (0)45 555 00 11

Ekonomické oddelenie : +421(0)45 55 00 14

Personálne oddelenie: +421(0)45 55 00 58

Info: +421 (0)45 551 24 48

Fax: +421 (0)45 555 00 15

E-mail: info@lind-slovakia.sk

Kontaktný formulár