Lind

 info spam@spam.de lind-slovakia.sk +421 (0) 45 551 24 48

O spoločnosti

Spoločnosť LIND MOBLER SLOVAKIA je stabilná a progresívne rastúca spoločnosť, pôsobiaca v oblasti výroby čalúneného nábytku.

Atraktívny zamestnávateľ

Spoločnosť LIND MOBLER SLOVAKIA patrí medzi najväčších a najstabilnejších zamestnávateľov v regióne.

Moderné technológie

Pri výrobe čalúneného nábytku sú využívané najmodernejšie technológie a materiály výhradne od renomovaných dodávateľov.

Životné prostredie

Starostlivosť a ochrana životného prostredia sú dôležitou súčasťou dlhodobej stratégie spoločnosti.

 


Výzva na predloženie ponuky – zverejnenie

LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o. ako verejný obstarávateľ v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet obstarávania Výmena svietidiel za svietidlá LED. 


Zverejnené Oznámenie z vyhodnotenia ponúk s predmetom zákazky Výmena svietidiel za svietidla LED