Lind

 kariera spam@spam.de lind-slovakia.sk +421 (0) 45 555 00 58


Duálne vzdelávanie

 

Spoločnosť LIND MOBLER SLOVAKIA ponúka možnosť duálneho vzdelávania v spolupráci so Strednou odbornou školou drevárskou vo Zvolene v odbore čalúnník/-čka a v spolupráci so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Krupine v odbore krajčír/-ka.

 

Duálne štúdium je jedinečnou príležitosťou pre deviatakov základných škôl, ktorých láka remeslo a chcú nájsť uplatnenie ihneď po ukončení štúdia.

 

 

 

BENEFITY, KTORÉ ŠTUDENTOM PONÚKAME:


... Z POHĽADU HR ŠPECIALISTU

 

 

"Najväčšou výhodou duálneho vzdelávania je garantované pracovné miesto po ukončení štúdia. Študenti sú už počas praxe plnohodnotne pripravovaní na vstup do pracovného života. Po absolvovaní štúdia získavajú stabilnú prácu v modernej spoločnosti, podieľajú sa na vytváraní hodnoty firmy a už poznajú kolektív na pracovisku, firemnú kultúru a našu filozofiu, a teda sú plnohodnotnou súčasťou nášho tímu. Zároveň mi nedá nespomenúť aj konkurenčnú výhodu, a teda oproti zamestnancom bez praktických skúseností dosiahnu oveľa skôr lepšie výsledky a s tým spojené lepšie platové ohodnotenie."

 

 

 

 

...Z POHĽADU MAJSTRA VÝROBY

 

 

"Už počas štúdia získavajú pracovné návyky, oboznamujú sa s jednotlivými typmi vyrábaných sedacích súprav a výrobným procesom, zároveň sa začleňujú do kolektívu, čím sa skráti ich adaptačný proces po nastúpení do pracovného pomeru. Vnímam ich ako silný článok nášho tímu."

 

 

 

 

...Z POHĽADU INŠTRUKTORA

 

 

"Študenti už počas štúdia získavajú praktické skúsenosti v odbore priamo vo výrobných priestoroch budúceho zamestnávateľa. Počas praktického vyučovania študenti získavajú pracovné návyky a zároveň sa učia pracovať s najmodernejšími a kvalitnými technológiami v reálnom výrobnom prostredí."

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŠTÚDIU:


SOŠ drevárska vo Zvolene je najstaršou strednou školou svojho druhu na Slovensku, ktorá ponúka študentom kvalitné odborné vzdelanie už od roku 1922. V spolupráci práve so SOŠ drevárskou vo Zvolene ponúkame záujemcom možnosť duálneho štúdia v odbore čalúnník/-čka!

 

Všetky dôležité informácie nájdete na: https://sosdrev.edupage.org/

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Krupine je moderná stredná škola s tradíciou už od roku 1958, spoločne s ktorou ponúkame záujemcom možnosť duálneho štúdia v odbore krajčír/-ka.

 

 

Všetky dôležité informácie nájdete na https://www.sosoaskrupina.sk/


Chcem sa zapojiť do duálneho vzdelávania!
  1. (*) = povinné