Lind

 info spam@spam.de lind-slovakia.sk +421 (0) 45 551 24 48


HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

 

Nemecká centrála, sídliaca v spolkovej krajine Nordrhein-Westfallen, sa už viac ako 25 rokov orientuje na predaj moderného čalúneného nábytku s vysokým kvalitatívnym štandardom predovšetkým na trhy západnej a severnej Európy. V poslednom období sa stávajú významnými aj aktivity v oblasti exportu do mimoeurópskych teritórií. 

 

LIND MOBLER SLOVAKIA vyrába svoje produkty v dvoch výrobných podnikoch, od roku 2011 v Krupine a od roku 2017 v Prievidzi. Od roku 2011, kedy spoločnosť zamestnávala 165 zamestnancov, počet zamestnancov vzrástol, a tak k dnešnému dňu dáva spoločnosť prácu viac ako 820 zamestnancom v krupinskom a prievidzskom regióne. 

 

 

 

SOCIÁLNE PôSOBENIE